Almep Engineering Group

Müasir yeniliklərə doğru!

«ALMEP ENGINEERING GROUP» Azərbaycan bazarında MEP xidmətləri sahəsində fəaliyyət göstərən aparıcı şirkətdir.

Bazarda özünü layihəçi, podratçı və avadanlıq təchizatçısı, həmçinin satış sonrası xidmət və servislə məşğul olan şirkət kimi təqdim edən «ALMEP ENGINEERING GROUP» un  inteqrasiya olunmuş biznes strukturu onun MEP xidmətləri bazarında başlıca fərqləndirici xüsusiyyətidir…

Əsas istiqamətlər

– mərkəzləşdirilmiş kondisioner sistemlərinin, ventilyasiya və isitmə sistemlərinin əsas və müfəssəl layihələndirməsi, təchizatı, quraşdırılması, sınağı, istismara buraxılması və texniki qulluq.

– mülki və sənaye tikintisində elektrotexniki sistemlərin layihələndirilməsi və icrası.

– su təchizatı, tullantı sularının axıdılması və yanğınsöndürmə sistemlərinin layihələndirilməsi və həyata keçirilməsi.

– aşağı voltlu sistemlərin layihələndirilməsi və icrası.

0 +
Layihələrin
sayı
0 +
İşçilərin
sayı

Göstərilən xidmətlər

Xidmətlər

Uzun illərdir ki, «ALMEP ENGINEERING GROUP» Azərbaycanda MEP xidmətləri bazarında etibarlı və yüksək texnoloji həllərin təminatı sahəsində aparıcı mövqelər tutan şirkətlərdən biridir.

KONDİSİONER SİSTEMLƏRİ
KONDİSİONER SİSTEMLƏRİ

Klimatik avadanlığın uzun müddət və keyfiyyətli işləməsi üçün sadəcə bu avadanlığı almaq kifayət etmir.

VENTİLYASİYA
VENTİLYASİYA

Şirkətimiz istənilən obyektlərdə ventilyasiya sistemlərinin montajı və layihələndirilməsi ilə əlaqədar tapşırıqları həll edir.

ELEKTRİK TƏCHİZATI
ELEKTRİK TƏCHİZATI

Şirkətimiz istənilən mürəkkəbliyə malik olan elektrik montaj işlərini yerinə yetirir

İSİTMƏ, SU TƏCHİZATI VƏ KANALİZASİYA
İSİTMƏ, SU TƏCHİZATI VƏ KANALİZASİYA

Şirkətimiz bu sahələrdə yüksək keyfiyyətli quraşdırma xidmətlərini təklif edir:

ZƏİF CƏRƏYAN SİSTEMLƏRİ
ZƏİF CƏRƏYAN SİSTEMLƏRİ

Şirkətimiz ona etibar olunan obyektləri telefon rabitəsi, İnternet, kabel televiziyası və radio ilə təmin edərək bu zaman zəif cərəyanlı sistemlərdən istifadə edir.

SERVİS VƏ TEXNİKİ XİDMƏT
SERVİS VƏ TEXNİKİ XİDMƏT

Şirkətimizin istiqamətlərindən biri havalandırma, isitmə və ventilyasiya sistemlərinə servis xidmətindən ibarətdir.

PORTFOLİO

Ən son işlərimiz

Heydər Əliyev adına Müasir Təhsil Kompleksi

2018

Azərbaycan-Fransız Universiteti

2018

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi

2018

Avropa Liseyi

2021

Tofiq İsmayılov adına UGYS

2021

SERTİFİKATLAR

Keyfiyyətli xidmət nəticəsində alınmış sertifikatlar

LİSENZİYALAR

Lisenziyalarımızla burada tanış ola bilərsiniz

Oktyabr 14, 2021

Heydər Əliyev adına Müasir Təhsil Kompleksi

2018
View Project
İyun 3, 2019

Azərbaycan-Fransız Universiteti

2018
View Project
İyun 3, 2019

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi

2018
View Project
İyun 8, 2021

Avropa Liseyi

2021
View Project
İyun 2, 2021

Tofiq İsmayılov adına UGYS

2021
View Project
May 12, 2021

UNEC

2021
View Project